Předchhozí kapitola Zpět na obsah Další kapitola


Sexualita, plodnost, škodlivé následky na plod
v začátcích těhotenství

 

     Ke kvalitě našeho života patří také radost ze sexuálního života. Přes všechny zákazy a ohledy spojené s onemocněním je sexuální život bez omezení dovolen a má nám způsobovat radost, uspokojení, šťastný pocit.
     Je Vaším právem mít sexuální požadavky a přání. I když Vaše přání jsou možná nyní jiná. (Např. vyžadujete více něžnosti.)

 

Obavy:

     Při onemocnění rakovinou může být téma sexuality spojeno s pocitem strachu, obavy studu a nejistoty Strach mluvit o svých problémech má každý z nás. Postižený partner, partnerka, ale také lékařky a lékaři.
     Nemocní mají obavu, že budou odmítnuti. Dělají si starosti s tím, že nejsou dostatečně přitažliví pro svého partnera. Toto se stává hlavně při amputacích, jizvách a nebo přímo při oslabení pohlavních orgánů. Partneři mají někdy štítivý pocit nebo strach z nakažení. Pro Váš klid: Rakovina není nakažlivá! ! !
     Často životní partneři těžko chápou počínání postiženého (zdrženlivost, nejistota, stud). Následkem pro oba partnery je, že se stáhnou do sebe místo toho, aby projevily vlastní iniciativu a udělali první krok ke sblížení. Tím se dá sexuálním konfliktům předejít, a zabránit tak vzájemnému odcizení. Možná, že některá počínání jsou oprávněná. Vy je můžete zlikvidovat jenom tím, že o nich budete otevřeně a tak často jak jen je to možné, se svým partnerem hovořit.

 

Nezůstávejte sama se svými problémy.  

 

Ochrana proti těhotenství

     Během protirakovinové léčby a ještě dva roky po ní, by se měl každý manželský pár starat o dostatečnou ochranu před početím (otěhotněním).

 

Na toto dávejte pozor:

 

Přání otěhotnět

     Informujte se u lékaře, jestli vzhledem k Vašemu onemocnění a jeho léčbě, nezůstaly v těle krátkodobé následky zásahu a jeho léčebné terapie. Nebo nejedná-li se o trvalé následky, které by mohly mít další vliv na eventuální těhotenství.
     Ozařováním se může stát v jednotlivých případech, že ženy, které onemocněly rakovinou, utrpěly těžké chromosomové změny. To znamená, že během nebo krátce po ozařování mohou vzniknout na lidském zárodku nenapravitelné změny. Ozařování a jeho následky mohou způsobit také i porod mrtvého plodu.
     U mužů může dojít během chemoterapie k úbytu koncentrace spermií, která se jen velmi pomalu obnovuje. Také může dojít k trvalé neplodnosti. Proto stojí za úvahu, zda-li by nebylo vhodné ještě před chemoterapií si nechat spermie zmrazit. Ozařování může v některých případech mít za následek trvalou sterilitu, když vaječníky nebo varlata dostala vysokou dávku záření.
     Už jenom proto, že při onemocnění rakovinou nelze na sto procent určit její průběh, doporučuje se po dobu dvou let odsunout početí dítěte.

Předchhozí kapitola Zpět na obsah Další kapitola