Předchhozí kapitola Zpět na obsah Další kapitola


Únava a vysílení

 

     Únava a vysílení jsou pomíjivé vedlejší účinky chemoterapie, ozařování a doprovodné terapie. V lékařské řeči jsou nazývány FATIGUE.. Únava a vyčerpání jsou ale i důsledky nemoci samé. To znamená, že tyto příznaky mohou také nastat bez chemoterapie nebo ozařování, nebo dalších léčebných metod. Po čase se tělu vrací původní síly.
     Někteří pacienti se cítí během terapie unavení a vyčerpáni. Tento stav je rozdílný a individuální v přímé závislosti na zvolené terapii, dávce léků a konstituci každého jedince.

 

Odkud se dostavuje (přichází) únava? 

     Ozařování a chemoterapie poškozují také kostní dřeň, tím vzniká menší produktivita červených krvinek. Tyto jsou zodpovědné za transport kyslíku v těle. Je-li jejich koncentrace snížena, tělo nemůže být dostatečně okysličeno, což může mít za následek úbytek síly svalů, slabost, závratě a bolesti hlavy. Chudokrevnost je ale zřídka.
     Další důvody únavy jsou: shromažďování zplodin v těle, málo bílkovinné a kalorické výživy, málo spánku, bolesti, strach, nervozita a celkové psychické zatížení způsobené onemocněním.

 

Pomoc při únavě:  

 

Předchhozí kapitola Zpět na obsah Další kapitola