Předchhozí kapitola Zpět na obsah Další kapitola

 
Změny pokožky

 

Jako následky chemoterapie nebo ozařování mohou být:  

    Při ozařování vznikají tyto změny jen na místech, která byla přímo ozařovaná. Tyto reakce jsou v souvislosti s denní dávkou ozařování. U lidí se světlou pokožkou nebo u lidí, kteří se živí málo bílkovinnou stravou, jsou více zřetelné.

     Kouřením a chemoterapií se negativní reakce zesilují. Při chemoterapii mohou tyto reakce postihnout celé tělo. Některé reakce vznikají až po týdnech a měsících, po ukončení chemoterapie opět pomalu mizí. Červené skvrny a vyrážka po injekcích cytostatik mizí po několika hodinách. Některé změny pokožky, např. hnědé skvrny, tmavá pokožka , zbytnělá pokožka, mohou v ojedinělých případech zůstat natrvalo.

Proč dochází k reakcím pokožky?

     Po chemoterapii jsou tyto reakce poměrně řídké. Jestli-že přesto vzniknou, jsou způsobeny přecitlivěním na určitá cytostatika Příčiny jsou zatím nevysvětlitelné. Citlivost a reakce pokožky může však zesilovat sluneční světlo.
     Při terapii ozařováním dochází od určité intenzity k těmto změnám vždy. Jsou ale případ od případu individuální. Dle dnešních poznatků se tato intenzivní metoda používá zvlášť v případech kožních metastáz.
     Rozdílné reakce kůže jsou následkem nutnosti intenzity ozáření pro zničení metastázy. Dochází-li k mokvání pokožky, je to následkem zánětu kůže, tyto změny jsou dočasné a později mizí.

 

Toto Vám může při zraněné pokožce pomoci:

 

Nechte si poradit!

      Když se např. obrátíte o radu na nádorovou telefonní linku LPR nebo přímo na ŽAP, jistě Vám rádi poradí, kde existuji další pro Vás důležité instituce, nebo kde obdržíte další pro Vás zajímavé informace.

Předchhozí kapitola Zpět na obsah Další kapitola