Zpět na obsah Další kapitola


Jaký význam má slovo "vedlejší účinek"?

 

     Pod pojmem " vedlejší účinky " míníme nežádoucí průvodní jevy způsobené léky. Je to průvodní cena, kterou platíme za úspěšnou léčbu našeho onemocnění.
     Jsou-li pacient nebo pacientka postiženi rakovinou, měli by být vyléčeni, nebo alespoň potíže způsobené onemocněním zmírněny. K dosažení tohoto cíle jsou nutné masivní zásahy do lidského organizmu - ozařování, chemoterapie, operace.
     Ozařování a chemoterapie napadají komplikovanou cestou celý organismus, proto mají také nežádoucí následky, které se ještě vyloučit nedají. Tyto "vedlejší účinky" rozumíme spíše "následky" chemoterapie a ozařování. Skoro všechny tyto negativní jevy mizí po ukončení protirakovinné terapie a jenom nepatrné množství zůstává. 
     Každý člověk reaguje individuálně a rozdílně na tuto nemoc a její léčení. A tak se stane, že ne všichni pacienti reagují na léčebné metody stejně.
    
 

     V této knížce jsme pro Vás sestavili nejčastější průvodní potíže. Patříte-li k postiženým, najdete v patřičné kapitole radu, co sami pro sebe můžete učinit, abyste nepříjemné vedlejší účinky zmírnily. Vyzkoušejte sami, co Vám dělá dobře! Někdy pomůžou i maličkosti!
     Vyhledávejte o těchto rozhovor se svou lékařkou nebo lékařem. Můžete se s důvěrou obrátit na TNL LPR nebo přímo na ŽAP.

Zpět na obsah Další kapitola