Informace VZP pro ženy po ablaci prsu

 

Přehled podmínek úhrady z prostředků všeobecného zdravotního pojištění pro klientky po ablaci prsu. Informace je v souladu s platným číselníkem VZP. Připomínáme, že úhrady pojišťoven se mění několikrát do roka dle platných vyhlášek MZ ČR.

název podsk. kód VZP hradí Kč celková cena nárok
EPITÉZA:
a) pooperační 04 01201 plně 509,6 dle potřeby, evidence
b) silikonová (všechny typy) 04 06601 až 06608 paušál 1800,- 2999,- až 3856,- 1x za 2 roky, evidence
U všech epitéz je nutné předepsání u odborného lékaře - chirurg, onkolog nebo praktický lékař
EPITÉZA:
individuálně zhotovená 05 00328 plně Předepsat může lékař protet. odd., ortoped, chirurg, plastický chirurg, revizní lékař
Podmínkou úhrady pojišťovnou je smlova mezi pojišťovnu a výrobcem
Kapsa bavlněná do podprsenky 04 11189 plně 150,- 1x za rok
Paruka 13 00278 1000,- 1000,- 1x za rok, evidence
Pozn.: U paruk je předpis vázán na odborného lékaře. Vystaven může být onkologem, praktickým lékařem, dermatologem nebo internistou.
PNEUVEN 4.7.N - - -- Zatím na poukazy nehrazeno, ani nelze předepsat, protože nejsou v číselníku zařazeny.
PNEUVEN 4.7.L - - -- Případná další konzultace po 1.7.1997.
RUKÁV k PNEUVEN - - --

--

PAŽNÍ NÁVLEKY (výr. LONARIS) Lze předepsat až po léčení na specializovaném pracovišti. Pomůcka je určena pro kompresivní třídu II. a III. Pomůcku může předepsat pouze chirurg, internista a dermatolog.
a) pažní návlek 06 45279 - 45281 plně 1x za 6 měs.
b) pažní návlek s rukavicí 06 45282 - 45284 plně 1x za 6 měs.
c) pažní návlek a rukavice 06 45285 - 45287 plně 1x za měs.
Všechny PZT lze předepisovat na plnou úhradu pojišťovnou pouze v základním provedení u schválených typů. Veškeré PZT, které si klientka vyžádá u lékaře, pokud nejsou indikovány její zdravotní potřebou, jsou předepisovány na poukaze - hradí nemocný. Po uplynutí užívací doby nevzniká pacientce automaticky nárok na vydání nového PZT. Rozhodnutí o možnosti předepsání závisí na lékaři.
U všech PZT, kde úhrada VZP je vyšší než 500,- je nutná evidence. Evidenci provede prodejna zdravotnických potřeb, pokud má smlouvu s VZP nebo klientka sama (v případě, že navštíví prodejnu bez smlouvy s VZP).
V Praze je tato evidence prováděna pracovišti dávkového oddělení - zde musí pacientka navštívit dávkové oddělení v místě svého trvalého bydliště (nikoliv v místě pracoviště lékaře). Klientky mimo Prahu provedou evidenci ve VZP v okresním městě.
 

DODATEK

Povlak na epit. bavlněný 04 11190 plně

-

1x za rok

 

Epitéza individuálně zhotovená

předpis na poukaz provede: plastický chirurg, ortopedický protetik, ortopéd,chirurg
hrazena: VZP ČR hradí plně
užitná doba: 24 měsíců

Další epitézy - 44 druhů

úhrada: VZP ČR hradí částky od Kč 1.698,- až do 1.800,- dle požadovaného druhu
předpis na poukaz provede: chirurg, onkolog, praktický lékař
užitná doba: 12 měsíců

Kapsa bavlněná do podprsenky

úhrada: VZP ČR hradí plně
předpis na poukaz provede: chirurg, onkolog, praktický lékař
užitná doba: 12 měsíců

Obal bavlněný pro silikonovou prsní epitézu

úhrada: VZP ČR hradí plně
předpis na poukaz provede: chirurg, onkolog, praktický lékař
užitná doba: 12 měsíců

Návleky pažní

35 druhů
úhrada: VZP ČR hradí Kč 69,- do 345,- dle druhu
předpis na poukaz provede: chirurg, internista, dermatolog
užitná doba: 6 měsíců

Paruka

úhrada: VZP ČR poskytuje příspěvek ve výši Kč 1.000,- 1x za 12 měsíců

    

Z prostředků veřejného zdravotního pojištění jsou hrazeny zdravotnické pomůcky za účelem:

Z uvedených prostředků lze hradit vždy zdravotnické pomůcky v základním provedení v závislosti na míře a závažnosti zdravotního stavu.
Základním provedením se rozumí takové provedení, které po medicínské stránce pojištěnci plně funkčně vyhovuje a splňuje podmínky nejmenší ekonomické náročnosti.
Pomůcky, které si klientka sama vyžádá u lékaře a nejsou indikovány její zdravotní potřebou, předepisuje lékař pouze na Poukaz "hradí nemocný"

Jestliže lékař předepisuje pomůcku, na jejíž úhradě se podílí též pacientka, je povinnen na tuto skutečnost pacientku upozornit.

     Po uplynutí směrné doby užití nevzniká automaticky nárok na předpis nové zdravotnické pomůcky na účet zdravotní pojišťovny.
Rozhodnutí o předepsání závisí na lékaři, u technických pomůcek na funkčnosti dříve přidělené pomůcky.

     Evidence zdravotnických pomůcek provádí okresní pojišťovny VZP ČR. V Praze se klientky obracejí na tzv. dávková oddělení, dle místa svého bydliště (nikoliv dle místa ordinace lékaře):

pražský obvod:

Úřední doba:

Po: 8 - 12 , 13 - 15
Út: 8 - 12 , 13 - 15
St: 13 - 17
Čt: 8 - 12 , 13 - 15
Pá: 8 - 12

 

Lázeňská péče

     Vyšetření pro návrh lázeňské péče: odborná onkologická vyšetření odpovídajících laboratoních vyšetření, RTG hrudních orgánů, podle povahy onemocnění další potřebná vyšetření. Vyšetření nesmí být starší 2 měsíců.

    Léčbu lze poskytnout nemocným v klinické remisi na doporučení klinického onkologa nebo jiného přís. odborníka 1x do 24 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby. Opakování léčebného pobytu je možné ve formě příspěvkové lázeňské péče.
Lázeňská místa po operaci prsu: Františkovy Lázně, Karlovy Vary, Mariánské Lázně. Lázeňská léčba je možná i při probíhající dlouhodobé hormonální terapii.
Délka pobytu: 21 dnů. Při komplexní lázeňské péči může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocné prodloužit délku pobytu až do 14 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře přís. zdravotní pojišťovny.
Při dalších onkologických onemocnění ještě další lázeňská místa: Karlova Studánka, Luhačovice.

 

Prevence

VZP ČR hradí preventivní vyšetření u praktického lékaře, u gynekologa, u stomatologa.

Praktický lékař
VZP ČR hradí 1x za 2 roky preventivní prohlídku od 18 let. V rámci této preventivní prohlídky máte nárok na:

Stomatolog
VZP ČR hradí preventivní vyšetření 2x do roka. 1x jako preventivní prohlídka, 1x se provede preventivní vyšetření v rámci komplexního vyšetření.

Obsahem preventivní prohlídky je:

Gynekolog
VZP ČR hradí preventivní prohlídku 1x ročně.

Obsahem preventivní prohlídky je:

U žen dispenzarizovaných je preventivní prohlídka v oboru gynekologie součástí dispenzární péče.