Co je Klub ŽAP a jeho význam

Poznat předpokládá vědět

Návod na samovyšetřování

Vedlejší účinky protinádorové terapie

Pokyny a doporučení pro ženy po abl.prsu

Cvičení po operaci prsu

Informace VZP pro ženy po ablaci prsu

Články

Zdroj informací 2.pol. 2006

Rekondiční pobyty

Práva pojištěnců

Práva pacientů

malý slovníček lékařských pojmů

Kontaktní adresy

Sponzoři