Klub ŽAP - ženy s nádorovým onemocněním pracuje od roku 1993 jako samostatný právní subjekt (IČO 49627961), jehož stanovy schválilo Ministerstvo vnitra ČR (30.11.1993 - VS/1-22529/93-12).

   Hlavním důvodem, který nás vedl k založení Klubu ŽAP je především snaha o zlepšení kvality života žen - matek - dárkyň života. A to jak skupiny, která se v současné době léčí, tak i vyléčených pacientek. Úsilím nás všech je přispět ke zdokonalení péče o nádorově nemocné. Informovat je, jak se s onemocněním vyrovnat a pohodlně žít. Navazovat spolupráci s podobnými iniciativami a to jak u nás v ČR, tak i v zahraničí. Klub ŽAP se snaží napomáhat svým členkám při řešení celé řady osobních problémů, záležitosti týkající se poskytováním protetických pomůcek, pomoc při odstraňování otoků horních končetin, které jsou u žen po ablaci častým jevem.
   Klub ŽAP by do budoucna velmi rád rozšířil svoji práci a péči o postižené ženy. Často to, co vnímáme třeba jen okem, sluchem, citem, je nám velice zapotřebí neboť psychický stav nás postižených rakovinou je často daleko důležitější než jakýkoliv lék. Naše sdružení je málo, ale přece jen něco k tomu, aby pomohlo mnohdy zoufalým ženám najít cestičku zpět - do obyčejného života, aby mohly vnímat okolní krásu a najít chuť znovu pracovat, vzdělávat se a i jinak být společnosti užitečnými. Bohužel to vše je v našem sdružení podmíněno finanční situací. Proto jakákoliv - i malá finanční podpora bude použita na uskutečnění našich plánů.
   V našem klubu přivítáme všechny, kteří mají zájem o spolupráci nebo o setkání se stejně postiženými ženami. Ostatním, kteří by se chtěli finančně podílet na rozvoji činnosti klubu ŽAP srdečně děkujeme.

Číslo účtu:
0164869319/0800 
Česká spořitelna, a.s.
Vítězné nám. 14,   
16042   Praha 6
Klub ŽAP
Ženy s nádorovým onemocněním
Kladrubská 305, 19900  Praha 9
tel.: 283 920 891

Partneři našeho serveru:

               ANAMNEZA.CZ - Váš server o zdraví